Cetelem online áruhitel
Lfej Hitelignyls5 Perc Alatt

Gomb Ikon Hitelignyls  Gomb Nyil  Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

 Gomb Nyil   Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy

 Gomb Nyil   Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy

 Gomb Nyil   Érvényes útlevél és lakcímkártya

 Gomb Nyil   Érvényes adóigazolvány

Gomb Ikon Nyomtats   Gomb Nyil  Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 Gomb Nyil   Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!

 Gomb Nyil   Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

Emberke  Gomb Nyil  Elakadt? Kérdése Van?

  Gomb Nyil Olvassa el a súgót, vagy hívjon minket a +36 30 989 0760 -as számon

 

 Gomb Hitelajnlatunk


Gomb Nyil
 
Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Éves ügyleti kamat: 18,29 %. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 501 000 Ft-tól min. a vételár 20%-a.

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész:                                500 000 Ft

Kezelési díj:                                                                         0 Ft

Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft

Referencia THM:                                                           19,90 %

Futamidő:                              48 hónap

Havi törlesztőrészlet:                                                   59 053 Ft

Fix, éves ügyleti kamat:          18,29 %

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):                  2 834 544 Ft

 

A Tuttó Hangszer Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.

 

Érvényes: 2023. június 7. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

Lfej Felttelek

 Gomb Nyil  Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

Gomb Nyil  Természetes személy

Gomb Nyil 18. életévét betöltötte

Gomb Nyil   Magyarországon levő állandó lakcím

Gomb Nyil  Igazolt, rendszeres jövedelem

Gomb Nyil   Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

Gomb Nyil  Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

Gomb Nyil   Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

   Gomb NyilA hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Gomb Nyil   Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

Gomb Nyil   Érvényes útlevél és lakcímkártya

2. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló

 Gomb Nyil  30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

Gomb Nyil   Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére szóló bankszámlára, vagy az ügyfél házastársával közös bankszámlájára, és a tartózkodási helye/helyük címére szól

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

  Gomb Nyil Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

Gomb Nyil   Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

Gomb Nyil   Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,

Gomb Nyil   Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.

Gomb Nyil   Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

 Gomb Nyil  Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre

 Gomb Nyil  A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

 Gomb Nyil  Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

 

Lfej Letlthet Dokumentumok

 Gomb Nyil  A Konstrukció

               Konstrukció letöltése itt.

 Gomb Nyil  Ügynöki tájékoztató 

               Ügynöki tájékoztató letöltése itt.

 Gomb Nyil  Futárcég ügynöki tájékoztató

               Futárcég ügynöki tájékoztató letöltése itt.

Gomb Nyil   Munkáltatói igazolás

               Munkáltatói igazolás letöltése itt.

Gomb Nyil   Az online szerződéskötési rendszer használatának feltételei

               Használati feltételek letöltése itt.

Gomb Nyil   Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

              Tábla letöltése itt.

 

 

Lfej Linkek

Gomb Nyil   Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

Gomb Nyil   https://www.mnb.hu/letoltes/tulzott-eladosodottsag-tajekoztato-2023-12-22-clean.pdf

Gomb Nyil   Cetelem dokumentumok:

Gomb Nyil      https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

 

JÖVEDELEM-VÁLTOZÁS HATÁSAINAK BEMUTATÁSA:  

Lfej Gynki

Gomb Nyil   Cégnév: Tutto Hangszer kft.

Gomb Nyil   8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 17. Fszt. 2.

Gomb Nyil   Levelezési cím: 8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 17. Fszt. 2.

Gomb Nyil   felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

Gomb Nyil   Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül

Gomb Nyil   Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

Gomb Nyil   Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban nem részesül.

Gomb Nyil   Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt. Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.

Gomb Nyil   A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel (https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek. A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat: a .A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776, www.penzugyibekeltetotestulet.hu b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428-2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

Gomb Nyil   Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.

 

Lfej Gynki

Gomb Nyil   Cégnév: GE Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság

Gomb Nyil   Székhely: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.

Gomb Nyil   Levelezési cím: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.

Gomb Nyil   Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., Központi telefon: (36-1) 4899-100, központi fax: (36-1) 4899-102, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

Gomb Nyil   Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül

Gomb Nyil   Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli,

Gomb Nyil Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről ésmegakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvényben rögzített, az Ügyfelekszemélyes módon történő ügyfél-azonosításának lebonyolításáért díjazásban részesül.

Gomb Nyil Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

Gomb Nyil  A Magyar Cetelem Zrt. megbízó biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen,telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfőn) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Új fiók létrehozása